Skip to main content

Returner gamle medisiner til apoteket

Heng deg på kampanjen og rydd skapet for gamle medisiner. Gamle medisiner skal ikke kastes i søpla eller avløpet, men leveres til apoteket.

Hvert år skjer tusenvis av uhell med medisiner i hjemmet. Har du et ryddig medisinskap, som også er utilgjengelig for barn, så er faren for å bli en del av statistikken langt mindre.

- Gamle medisiner skal leveres på apoteket. Hvis du kaster det i toalettet eller i søpla kan det etter hver havne i naturen, sier daglig leder i NRA IKS og NRV IKS Thomes Trømborg.

Medisinrester i naturen

Selv om avløpsvannet behandles på et renseanlegg, fjernes ikke medisinrestene. Siden medisin er laget for til en viss grad å motstå biologisk nedbryting i kroppen, kan den bli værende i naturen i lang tid.

Renseanlegg for avløpsvann er bygget for å fjerne organisk materiale og fosfor. NRA IKS sitt renseanlegg RA2 fjerner i tillegg nitrogen. Men, det hjelper lite mot medisinrestene.

NRA IKS analyserer avløpsvannet på Nedre Romerike, og ser at avløpsvannet inneholder medisinrester. En del av dette har godt gjennom kroppen på naturlig hvis, men en betydelig del er kastes direkte i toalettene.

- Jeg tror det i stor grad skyldes at mange ikke vet at medisinene til slutt havner i naturen og kan komme tilbake gjennom maten vi spiser, sier Trømborg.

Hvert år kaster nordmenn 600 tonn medisiner. Kun halvparten leveres inn til apotekenes returordning. Det er funnet medisinrester i blåskjell, fisk og andre organismer i vannet. Et par steder i Norge er det funnet virkestoffer av antidepressiva i vannprøver. I noen land er det også påvist små mengder av medisinrester i drikkevann.

Antibiotika, hormoner og hormonforstyrrende stoffer fra medisiner, for eksempel fra østrogen og p-piller, kan gjøre hannfisk og frosker tvekjønnede, slik at forplantningsevnen reduseres.

- Medisinrester i naturen kan etter hvert få store konsekvenser. Derfor bør vi alle bli flinkere til å returnere ubrukte medisiner til apoteket, og ikke kaste det i toalettet eller søpla, sier Trømborg.

Eldre i fokus

I år har Rydd skapet-kampanjen fokus på aldersgruppen 60+. For konsekvensene kan bli store hvis eldre forveksler medisiner eller tar feil dose. De tre siste årene har Giftinformasjonen fått nærmere 1200 henvendelser fra eldre over 70 år som har forvekslet, feildosert eller hatt uhell med medisiner. En av fire av disse er blitt anbefalt å kontakte lege. Eldre over 65 år utgjør om lag 15 prosent av befolkningen, og bruker 50 prosent av legemidler som skrives ut.

Rydd skapet logo

Rydd skapet-kampanjen går frem til 27. september, og er et samarbeid mellom Legemiddelverket, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien og Norsk Vann. Målet er å få folk til å rydde skapet for medisiner som er utgått på dato og levere disse tilbake til apoteket, og dermed redusere mengden medisiner i avløpet og i søpla. 

Les mer om kampanjen her.

Foto: Tank Media