Skip to main content

Høydebasseng på Hektneråsen

Når det nye drikkevannsbassenget på Hektneråsen står ferdig sommeren 2018 vil vannforsyningen i Rælingen være bedre sikret.

Hektneråsen basseng nov 2017

- For at alle skal få vann i springen døgnet rundt, også i fall det skulle bli store lekkasjer på ledningsnettet eller problemer med drikkevannsproduksjonen, så må vi ha gode alternative løsninger, sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg.

Et høydebasseng sikrer at drikkevann raskt kan distribueres til innbyggerne om det skulle oppstå problemer med den sentrale vannforsyningen. Bassenget må ikke bare ligge høyt, det er også avgjørende hvor i ledningsnettet det legges. I tillegg er topografien i området viktig.

Det nye bassenget på Hektneråsen vil ligge innenfor Markagrensen, ca 500-600 meter fra nærmeste boligområde. Topografi og skog gjør at bassenget vil være godt skjermet for omgivelsene.

Det blir et sirkulært basseng i betong med innvendig diameter på 37 meter og en kapasitet på 7.000 kubikkmeter. Utvendig vil bygningen ha en tre-kledning i avdempet naturfarge. Bassenget vil kunne dekke døgnforbruket til rundt 10.000 husstander.

- Selv om vi totalt sett kan dekke vannforsyningen i 24 timer til alle innbyggere på Nedre Romerike, så er dette litt skjevt fordelt. Med bassenget på Hektneråsen vil vannforsyningen i Rælingen bli bedre sikret, sier Trømborg.

Arbeidet med bassenget startet i oktober, og skal pågå til februar. Tekniske installasjoner og arbeidet med utvendig kledning vil pågå frem til juni 2018. Adkomstveien med lednings- og kabelanlegg ble etablert i 2015/16.

I byggeperioden blir det trafikk til området, men når bassenget står ferdig til sommeren vil det bli marginalt med trafikk til anlegget fra NRV IKS sin side.Hektneråsen fasaderHektneråsen situasjon