Skip to main content

Flom og varmeperiode utfordrer kapasiteten

Produksjonskapasiteten i vannverket har den siste tiden vært opp mot det maksimale. NRV IKS har derfor anmodet eierkommunene om å gi sine abonnenter restriksjoner på hagevanning.

Med varmen øker vannforbruket. Nå skjer dette samtidig som vår produksjonskapasitet er redusert og Oslo kommune har aktivert avtalen om reservevann. 

- Først flom og så varmt vær utfordrer kapasiteten i dagens anlegg, sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg.

tommes

 

 

 

 

 

 

 

Det høye forbruket fører til ekstra belastning på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemene til NRV IKS. Hvis magasinene i regionen ikke blir fylt tilstrekkelig, kan det gi redusert tilgang på slukkevann ved brann.

- Vi sliter også med overføringskapasiteten, og har derfor en dobbel utfordring med å fylle høydebassengene, spesielt mot Skedsmo/Lørenskog/Nittedal over Skedsmovollen og mot Lørenskog over Rælingsåsen, sier Trømborg.

Som følge av dette anmoder har NRV IKS anmodet teknisk etat i eierkommunene om å be om begrensning av hagevannning og annen unødig vannbruk. 

Nok vann alltid

NRV IKS skal levere «nok vann alltid» til sine eiere. Med flere abonnenter, flere eierkommuner og høyere vannforbruk krever det økt kapasitet i produksjon og forsyningssystem.

- I vår hovedplan legger vi opp til økt kapasitet i forkant av samfunnsutviklingen, slik at vi fortsatt kan levere «nok vann alltid», sier Trømborg, som håper på regn om natten, og fortsatt mye deilig sommervær om dagen.