Skip to main content

Rælingen er best på vann

Rælingen kommune har hatt best resultatutvikling i perioden 2014-2018 og har i mange år vært blant kommunene i Norge med best tjenestekvalitet og lave kostnader og gebyrer. Rælingen kommune får prisen «Årets bedreVann-kommune 2018» fordi de oppnår gode og kostnadseffektive løsninger gjennom interkommunalt samarbeid og egen målrettet innsats, skriver Norsk Vann i begrunnelsen.

 Faksimile Romerikes blad, 6. september 2019

RB-faksimile 060919