Skip to main content

Brudd på hovedvannledning

NRV IKS har fått brudd på hovedvannledningen pga jordras ved Slattum i Nittedal. Det jobbes med utbedring. For ytterligere informasjon se Nittedal kommunes hjemme- eller Facebookside. www.nittedal.kommune.no

NRV IKS har fått brudd på hovedvannledningen pga jordras ved Slattum i Nittedal. Det jobbes med utbedring. For ytterligere informasjon se Nittedal kommunes hjemme- eller Facebookside. www.nittedal.kommune.no