Skip to main content

Investere på riktig tidspunkt

– Vi er opptatt av å investere på riktig tidspunkt og ha kontroll på kostnadsutviklingen. Planen har riktig kostnadsutvikling og best mulig utnyttelse av hver krone som utgangspunkt.

Nå må anlegg rehabiliteres, strengere krav fra myndighetene kan komme, og det må legges til rette for stor befolkningsvekst. Vi har fått godkjent plan for reservevann, som også krever økte midler. Selskapenes hovedplan viser et samlet investeringsbehov på rundt 5,5 milliarder kroner over en periode på 13 år. Det er hva det koster å sikre tilstrekkelige tjenester for vann og avløp i årene som kommer.

– Vår ambisjon er å alltid levere nok vann og alltid ha tilstrekkelig kapasitet til å rense avløpsvannet som kommer fra våre eierkommuner. Med dagens anlegg vil vi ikke evne å møte denne ambisjonen. Det vil begrense regionens utvikling, forteller Daglig leder Thomes Trømborg.

Se faksimile fra Romerikes Blad 6. mai 2020.

200506 10 MB RB NRV NRA Gebyrsjokk Thomes