Skip to main content

Spennende tider for NRVA – nyansatt administrerende direktør!

Vi er glade for å kunngjøre at vi kan ønske vår nye administrerende direktør, Jonny Ødegård, velkommen.
Etter en ansettelsesprosess med mange sterke kandidater var Jonny mannen vi ønsket å ha med på laget. Jonny skal lede det nylig sammenslåtte selskapet Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS.Med Jonny som vår nye direktør ser vi frem til en spennende tid fremover. Han har med seg lang erfaring innen ledelse og fremtidsrettet tankegang, som vil være unik for å hjelpe oss videre til å skape bla. engasjement, utvikling og ambisjoner.
jonny portrett
Jonny Ødegård er utdannet Cand.scient. fra Universitetet i Oslo, bachelor innen maskin og bedriftsøkonom. Han har erfaring fra forskjellige lederroller innenfor selskapets kjerneområder som; vannbehandling, teknisk infrastruktur, forvaltning, drift, vedlikehold og beredskap. Jonny kommer fra stillingen som avdelingsleder for VA i rådgiverselskapet Multiconsult. Han startet i sin nye rolle som administrerende direktør hos oss 1. mars 2023.

- Jonny vil, med sin kunnskap, sin erfaring og sitt nettverk spille en helt sentral rolle i arbeidet med å realisere våre ambisjoner. Vi ønsker ham velkommen, sier Torgunn Sætre som har vært konstituert daglig leder siden 15. august 2023. Torgunn har samtidig utført sine egne arbeidsoppgaver, hun har stillingen som Kvalitets-, Miljø- og HMS-leder. Det har vært en travel, men spennende tid, sier Torgunn.
Hun har håndtert begge stillingene på en strålende måte.

- NRVA står foran store og svært spennende utfordringer. Vedlikeholdsetterslepet i vår bransje og befolkningsvekst vil kreve store investeringer i årene som kommer. Vi skal jobbe videre med å bygge robuste og kostnadseffektive tjenester. NRVA har en faglig dyktig organisasjon, som jeg har stor tro på og forventning til, sier Jonny Ødegård.

Dette er bare begynnelsen på 2023, og vi gleder oss til fortsettelsen!