Skip to main content

Er du en erfaren prosjektleder eller senior prosjektleder som vil ha en nøkkelrolle i vår utbygging?

Som senior prosjektleder har du ansvar for ledelse av forprosjekt, utbyggingsprosjekt og driftsprosjekt. Dette innebærer et ansvar for at prosjekter blir gjennomført mht. kvalitet, fremdrift og økonomi. Videre skal du være en støtte for prosjektledere og prosjektingeniører.