Skip to main content

Vi søker etter en dyktig og engasjert Rådgiver i Stab

Er du vår nye Rådgiver i Stab? Er du opptatt av bærekraft og ytre miljø? Ønsker du å lære om virksomhetsstyring?
Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til innbyggerne på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet – med utfordrende og varierte oppgaver?

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel, og rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor.

Hovedarbeidsområder:

- Ansvar for oppfølging og koordinering av vårt arbeid innenfor bærekraft og ytre miljø
- Ansvar for koordinering av saker til styret og representantskapet
- Være byggherrens representant i noen av våre utbyggingsprosjekter
- Bidra til drift og vedlikehold av ledelsessystemene, herunder bidra i revisjonsaktivteter og vernerunder.
- Bistå med veiledning og oppfølging av saker innenfor ledelsessystemene
- Bistå i risikovurderinger og iverksettelse av effektive tiltak i samarbeid med ledelse og vernetjenesten
- Bistå i intern opplæring innenfor fagfeltet
- Bidra med videreutvikling av vår arbeidskultur med fokus på sikkerhetsadferd
- Sekretær i vår beredskapsstab

Les mer om stillingen her.