Skip to main content

Utfordringer med drikkevannskvaliteten til deler av distribusjonsområdet til NRVA.


Anbefaling om koking av drikkevann.

Anbefalingen gjelder ikke Rælingen, Gjerdrum og Nittedal kommuner, som kan bruke vannet i krana som normalt.


Kvaliteten på vannet fra vår drikkevannskilde Glomma, er blitt betydelig dårligere med økt mengde av grums i vannet. Økningen av partikler i vannet gjør at rensingen ikke blir effektiv nok.

I samråd med Mattilsynet anbefales det derfor at man inntil videre koker vannet som skal brukes til drikke og matlagning. Vann som ikke er kokt kan benyttes til andre formål som for eksempel håndvask og dusjing.

Vannverket arbeider kontinuerlig utover kvelden for å få rent vann i springen og vi antar at situasjonen vil vare noen dager. Rent vann til beboere på institusjoner blir ivaretatt av kommunen.

For detaljer om hvilke områder som er berørt i Lillestrøm og Lørenskog kommune, henvises det til kommunenes hjemmesider.