Skip to main content

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell produserer som normalt - NRVA varsler hvis det er behov.

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell har normal produksjon av drikkevann, det er så langt ikke noen grunn til bekymring.
Dette skal vi klare å håndtere. Om noe skulle endre seg, vil vi selvfølgelig varsle om dette, sier Adm. direktør Jonny Ødegård.

Råvannskvalitet
NRVA opplever nå litt redusert råvannskvalitet, noe som er vanlig når vi får mye nedbør som bringer med seg store mengder partikler til råvannskilden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjemikalier
Rensingen av råvannet fra elvevann til drikkevann er en omfattende og teknisk krevende prosess.
Den består av partikkelfjerning ved kjemisk felling, sedimentering og filtrering før desinfeksjon.
For å få til dette må vi ha tilgang til flere forskjellige kjemikalier eller rensemidler, og vi må alltid være nøye på at vi har et rikelig volum inne på lager.

Isolert
NRVA var berørt av stengte og oversvømte veier på Leirsund.
Det gjørde det umulig for oss å komme opp til anlegget i Hauglifjell via Branderudveien.
Vi løste dette ved at i hovedsak ansatte som bor i nærheten av anlegget, utførte det meste av nødvendig arbeid.
Samt at noen medarbeidere har tatt seg dit gjennom skogen.
Prosessoperatørene har også mulighet for å betjene vannbehandlingsanlegget fra vår døgnbetjente vaktsentral på Strømmen.