Skip to main content

Vi har utført vedlikehold på en av de fire biolinjene våre.

NRVAs renseanlegg har mekanisk, kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann. Det biologiske trinnet i renseprosessen sørger for å fjerne nitrogen ved å bruke bakterier i store tanker.

hms i bio 23bio tak 23bio medier 23

 

 

 

 

 

Dagens anlegg er overbelastet og det er derfor spesielt viktig å utføre gode tiltak og planlegge større vedlikehold for å oppnå optimal drift av renseanlegget. I løpet av de siste ukene har vi utført vedlikehold på en av de fire biolinjene våre. Vedlikeholdet har krevd en stopp av biolinja og har vært nøye planlagt siden dette betyr at vi kun har 75% av kapasiteten vår tilgjengelig.