Skip to main content

Verdens vanndag 22. mars 2024

Visste du at du i snitt bruker 263 liter vann hver dag?

I dag markeres FNs vanndag, som i år tematiserer hvordan tilgang på rent vann kan utnyttes for å fremme fred. Dette åpner for refleksjon også i våre områder om viktigheten av friskt vann, beskyttelse av vannkilder, beredskap og sikkerhet.

I dag, 22. mars, er det FNs vanndag. For oss i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) er dette en viktig dag. Den minner oss om hvor livsnødvendig det er med tilgang på rent vann, og hvordan man forvalter vannressursene på en best mulig bærekraftig måte. FNs bærekraftsmål nummer 6 forplikter verdens land til å sørge for at alle har tilgang på rent vann innen 2030. Ifølge FN mangler så mange som 2,2 milliarder mennesker umiddelbar tilgang på trygt drikkevann.

– Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, og rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor, sier fungerende administrerende direktør i NRVA, Torgunn Sætre.

I Norge – og i våre eierkommuner – har vi heldigvis nok tilgang på godt og trygt drikkevann. På Romerike har vi en infrastruktur og viktige reserveløsninger dersom noe uforutsett skulle skje. Det kan være greit å ha i mente når man lar kranen renne unødvendig.

– For oss, som forvalter vannressurser, er det avgjørende å være klar over hvor mye vann som brukes daglig, ukentlig, månedlig og årlig. For å være i stand til å levere så gode og trygge tjenester som mulig, og å kunne forvalte denne livsviktige ressursen best mulig, er dette viktig, uttaler Sætre.

Visste du for eksempel at i våre fem eierkommuner – Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, og Rælingen – bruker hver eneste innbygger i snitt 263 liter vann i døgnet?

Dette går til alt fra å trekke ned i toalettet, pusse tenner, koke egg, vaske bil og dusje – for å nevne noe. Nittedal er kommunen hvor innbyggerne bruker mest vann – 312 liter i døgnet – mens innbyggerne i Rælingen i snitt bruker 226 liter hver i døgnet. Dette kan bli ansett både som mye og lite, avhengig av hvilke andre steder i verden man sammenligner det med. Når det er sagt, skader det aldri å redusere vannforbruket der man kan. Her kommer noen tips for å redusere vannforbruket, uten at det skal gå på bekostning av livskvalitet, hygiene og sikkerhet.

  1. Ikke la vannet renne når du pusser tennene eller lager mat
  2. Benytt badekaret mindre – ta heller flere og kortere dusjer. Da sparer du strøm og vann
  3. Monter sparedusj – da sparer du mye vann, men blir fortsatt ren.
  4. Skrap av tallerkenene før du setter dem inn i oppvaskmaskinen – ikke skyll. En oppvaskmaskin skal klare å vaske rent.
  5. Fiks dryppende vannkraner
  6. Fiks toaletter med rennende cisterne – en cisterne som renner kan bety 400.000 liter som går tapt i året.

(Kilde: Vannsparetips fra Norsk vann)

– I Norge tar vi det som en selvfølge at vi har umiddelbar tilgang på rent vann nesten uansett hvor enn vi er. Vi håper derfor at flere enn oss vil være enda mer bevisst rundt bruken av vann, og gjøre gode valg i hverdagen, avslutter Sætre.

mål 6 bokmål
Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Vannets rolle i konflikter:

  • Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger.
  • Vann kan brukes som våpen i konflikter, og angrep på vanninfrastruktur bryter med internasjonal humanitær lov.

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å forvalte vannressurser på en rettferdig og bærekraftig måte.

Her er linken til UN sin World Water Day