Skip to main content

Aktuelt

14.06.2024

Befolkningsveksten og nye EU-krav betyr at vi må modernisere og utvide kapasiteten i dagens anlegg.

14.06.2024

Det vil i løpet av kort tid bli oppstart med rivning av boliger i Ruth Maiers gate 20 A og B,

27.05.2024

Er du en løsningsorientert person som vil jobbe på et nytt BIOGASSANLEGG – og være med og bidra til å utnytte energien og redusere klimaavtrykket?

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.