Skip to main content

Rent vann

– for deg, miljøet og fremtiden

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS står for langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene.


Aktuelt

Vil du sette ditt merke på HR i et samfunnskritisk selskap på Nedre Romerike? NRVA søker en strategisk HR-leder!

19.02.2024

Vi står overfor en spennende tid med utvikling og vekst. Vår nåværende HR-leder går snart av med pensjon. Derfor søker vi etter en ny, strategisk orientert HR-leder som blir en sentral del av vårt lederteam. Søknadsfrist: 13. mars.

Detaljregulering for ny vannledning gjennom Haneborgåsen - Lørenskog

12.01.2024

Hensikten med planen er å tilrettelegge for anlegging av ny vannleding for å slutte den indre ringledningen til NRVA, både for å sikre redundans/tosidighet i vannforsyningen og for å oppnå nødvendig kapasitet i reservevannsdekning med Oslo kommune. Ledningen vil således være et viktig bidrag til å oppnå full reservevannsdekning for eierkommunene i forhold til vedtak fra Mattilsynet. Se vedlegg.

Desinfeksjon av drikkevann hos NRVA

08.01.2024

For at drikkevannet i kranen hos abonnentene skal være av god kvalitet er det en del krav som stilles til renseprosessen. Et krav er at vannet skal være hygienisk trygt. Det vil si at man ikke skal bli syk av vannet.

Verdens toalettdag

20.11.2023

19. november er verdens toalettdag. Dette er en FN-dag som skal markere behovet for gode sanitærforhold for alle.

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

Vi er i veien for deg!

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.