Tiltak mot spredning av korona

NRV IKS og NRA IKS har satt i gang flere tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset internt og eksternt.

 Noen av tiltakene vi har iverksatt er:
• Alle eksterne møter, besøk og omvisninger avlyses. Eksterne møter skal kun gjennomføres hvis det er helt nødvendig for videre drift.
• Ansatte frarådes å reise på både tjenestereiser og private reiser.
• Halvparten av alle ansatte skal, om mulig, ha hjemmekontor.
• NRV/NRA har lav terskel for å be ansatte om å være hjemme.
• Kantineområde stenges og strenge hygieniske tiltak innføres.
• NRV/NRA tar situasjonen på alvor, og har satt krisestab som daglige har møter og vurderer tiltak fortløpende.

Koronavirus vil ikke utgjøre økt risiko forbundet med drikkevannet, fordi norske vannbehandlingsanlegg har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.