• Renset avløpsvann
    Renset avløpsvann

    Renset avløpsvann

Når avløpsvannet er renset blir det sluppet ut i Nitelva med en kvalitet som ikke forringer vassdraget. Statforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) har gitt utslippstillatelse med krav om 93 % renseeffekt av fosfor og 70 % av nitrogen. 

2.5 Renset avløpsvannNRA IKS overvåker løpende kvaliteten på avløpsvannet før det leveres tilbake til naturen, og kan således dokumentere at samtlige krav blir overholdt.

Gjennomsnittlig rensegrad for de viktigste næringsstoffene var for 2018:

  • Nitrogen 78,0 %
  • Fosfor 95,3 %
  • Organisk stoff (BOF) 98,0 %

NRA IKS har ansvar for vassdragsovervåkingen av selskapets virkeområde (fra Hvam til nedre del av Nitelva), og tar ukentlige prøver av fosfor- og nitrogenkonsentrasjon i Nitelva ved Hvam og Rud, og i Sagelva ved Skjetten bro.

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.