Slam

Slammet som produseres i renseprosessen inneholder store mengder næringsstoffer og er en ressurs som bør brukes som gjødsel i jordbruket.

2.4 Slam

Hvert år produserer NRA IKS ca. 20.000 tonn slam. Slammet inneholder fosfor og andre næringsstoffer, har jordforbedrende egenskaper og en gunstig kalkeffekt som gjør slammet til en god og økonomisk gunstig gjødselvare. I tillegg er fosfor en begrenset ressurs globalt sett og er viktig å ta vare på i kretsløpet. Ved å tilbakeføre fosfor fra avløpsvann til naturen er vi med på å sørge for at denne ressursen ikke går tapt.  

Slammet blir først avvannet, før det blir tilsatt brent kalk som dreper sykdomsfremkallende mikroorganismer. Kalken bidrar også til at slammet får en gunstig pH og høyere kalsiuminnhold. 

Det ferdigbehandlede slammet inneholder svært lite tungmetaller og over 30 % tørrstoff. For å sikre god kvalitet analyseres prøver av ferdigprodusert slam ved akkreditert laboratorium. Resultatene vurderes mot kravene til kvalitetsklasse 2 iht. gjødselsvareforskriften.

Feltforsøk utført av Romerike landbruksrådgivning viste at 1 tonn høstspredd slam økte avlingen med 114 kg/daa og 1 tonn vårspredd slam økte avlingen med 70 kg, sammenlignet med arealet som ikke fikk slam. 6 kg N i 25–2–6 økte avlingen med ytterligere 90 kg korn sammenlignet med arealet som bare fikk 1 tonn slam. 

Avløpsslam fra NRA IKS spedd på jord som har behov for kalking, har redusert bondens kostnader til gjødsling og kalking med 385 kr/daa over 2 år. Uansett om slammet spres om våren eller om høsten vil en kunne spare halvparten av normal gjødselkostnad eller mer. I tillegg kommer positiv effekt av økt humusinnhold i matjordlaget. NRA betaler pr. 01.01.2020, kr. 45,- pr. utkjørt tonn i spredegodtgjørelse.

Varedeklarasjon

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen