• Vannkilden
    Vannkilden

    Vannkilden

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) henter råvannet fra Glomma. Elva er hele 604 km lang, og har et nedbørfelt som utgjør 13 % av Norges areal, tilsvarende hele Danmarks areal. 

1.1 Vannkilden

Glomma har konstant stor vannføring, stabil pH-verdi og lavt forurensingsnivå. I gjennomsnitt har elva en vannføring på 500 - 700 m3/s. På de varmeste sommerdagene, når alle dusjer og vanner i hagen, tar NRV IKS ut opptil
1 m3/s. Dette er nok til å forsyne alle innbyggerne og industrien.

I Norge er det ikke like vanlig å bruke elver som vannkilde, men dette er normalen ellers i Europa. Vannkvaliteten varierer noe av naturgitte årsaker over året og som følge av vær og klima.

Vanninntaket ligger ved Sørumsand. Fra inntaket føres vannet i sjøledning Hammeren sør for Sørumsand. Det er i dag ingen store problemer knyttet til vannkilden, men flere parametere overvåkes kontinuerlig for å fange opp eventuelle større endringer i råvannskvaliteten. 

På inntaktsstasjonen ved Hammeren siles vannet før det pumpes opp ca. 120 høydemeter, og renner så med selvfall i en
3 700 m lang tunnel (som også fungerer som råvannsmagasin) til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.