• Hovedplan - Strategi
  Hovedplan - Strategi

  Hovedplan - Strategi

 • Om
 • Hovedplan – Strategi

Strategi; 

 • NRV IKS og NRA IKS mot 2040

NRV IKS og NRA IKS har utarbeidet strategien ”NRV IKS og NRA IKS mot 2040” som sammen med godt lederskap, skal bidra til at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. 

Eierkommunene skal kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på NRV IKS og NRA IKS sine anlegg, og innbyggerne kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester. 

Strategien – bestående av seks delstrategier - tegner et overordnet bilde av retningen selskapene skal ta de neste tiårene, og må konkretiseres gjennom prioriteringer av aktiviteter i Hovedplanene. Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger. 

Hovedplanen

 • Hovedplan NRV IKS 2014-2017
 • Hovedplan NRA IKS 2014-2017
 • Hovedplan NRV IKS 2018-2033
 • Hovedplan NRA IKS 2018-2033

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings- og driftstiltak, og er styrende for selskapets virksomhet for en fire års periode. Representantskapet for hhv NRA IKS og NRV IKS vedtar hovedplan sammen med økonomiplan og årsbudsjett for selskapet. I forkant er hovedplanen blitt behandlet i eiernes kommunestyrer.

Prioriteringene i hovedplanen er resultatet av en omfattende prosess med utgangspunkt i eierkommunenes behov og planer.