• Nøkkeltall
  Nøkkeltall

  Nøkkeltall

 • Om
 • Nøkkeltall

NRV IKS produserer 520 liter drikkevann per sekund. NRA IKS renser i snitt 575 liter avløpsvann per sekund. I 2016 var det ingen produksjonsstopp.

Nøkkeltall 2016

NRV IKS
 • Produksjon;
  • År; 16,4 millioner m3
  • Snitt per sekund; 520 liter
  • Maksdøgn – per sekund: 625 liter
  • Mengde liter per innbygger per døgn; ca 280 liter
 • Avvik på vannkvalitet: 0
 • Produksjonsstopp 2016: 0
 • Tilknytning; 160.000 innbyggere på Nedre Romerike
 • Pris per innbygger; 462 kroner/år
 • Arbeidsulykker 2016: 0
NRA IKS
 • Rensing
  • År; 18,2 millioner m3
  • Snitt per sekund; 575 liter
  • Maksdøgn - per sekund; 1380 liter
  • Per innbygger per døgn; ca 460 liter
 • Overløp; 1,2 % av totalt tilført
 • Rensegrad (inkludert overløp)
  • Fosfor 95,1 % (krav 93 %)
  • Nitrogen 72,9 % (krav 70 %)
  • Organisk stoff (BOF); 98,4 % (krav 70 %)
  • Organisk stoff (KOF); 95,6 % (krav 75 %)
 • Slam; 20.000 tonn/år
  • Andel som brukes som en ressurs i landbruket: 100 %
 • Produksjonsstopp; 0
 • Tilknytning; 108.000 innbyggere på Nedre Romerike
 • Pris per innbygger; 701 kroner/år
 • Arbeidsulykker; 1