• Nøkkeltall
  Nøkkeltall

  Nøkkeltall

 • Om
 • Nøkkeltall

NRV IKS produserer 520 liter drikkevann pr. sekund. NRA IKS renser i snitt 575 liter avløpsvann pr. sekund. I 2016 var det ingen produksjonsstopp. 

NRV IKS
ikon produksjon  Produksjon:
 • År; 16,4 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 520 liter
 • Maksdøgn – pr. sekund: 625 liter
 • Mengde liter pr. innbygger pr. døgn; ca. 280 liter
ikon avvik  Avvik på vannkvalitet: 0
ikon stopp  Produksjonsstopp 2016: 0
ikon tilknytning  Tilknytning: 160.000 innbyggere
ikon pris  Pris per innbygger: 462 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker 2016: 0
NRA IKS
ikon rensing  Rensing:
 • År; 18,2 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 575 liter
 • Maksdøgn - pr. sekund; 1.380 liter
 • Per innbygger pr. døgn; ca. 460 liter
ikon overlop  Overløp: 1,2 % av totalt tilført
ikon rensegrad  Rensegrad (inkludert overløp):
 • Fosfor 95,1 % (krav 93 %)
 • Nitrogen 72,9 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (BOF); 98,4 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (KOF); 95,6 % (krav 75 %)
ikon slam  Slam:
 • 20.000 tonn/år
 • Andel som brukes som en ressurs i landbruket: 100 %
ikon stopp Produksjonsstopp:
ikon tilknytning Tilknytning: 108.000 innbyggere
ikon pris  Pris per innbygger: 701 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker: 1


Nøkkeltall 2016