• Sertifisering
  Sertifisering

  Sertifisering

 • Om
 • Sertifisering

NRA IKS og NRV IKS oppnådde høsten 2009 sertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2008 for hele produksjonsprosessen. Dette betyr at det kvalitetssikringssystemet som selskapet har bygget opp, tilfredsstiller kravene i standarden.

Kvalitetssikringssystemet omfatter:

 • en kvalitetshåndbok med en overordnet beskrivelse av KS-systemet
 • systemprosedyrer som beskriver detaljert hvordan KS-systemet skal driftes
 • detaljerte driftsprosedyrer som beskriver ulike arbeidsoppgaver i driftsorganisasjonene
 • prosedyrer for nødvendige støttefunksjoner fra økonomi til anleggsarbeid
 • beskrivelser av hvor og hvordan kvaliteten måles og hvilke krav som skal oppfylles
 • prosedyrer for rapportering
 • beredskapshåndbok
 • system for rapportering av avvik
 • stoffkartotek 

NRV IKS Sertifikat ISO 14001:2004
NRV IKS Sertifikat ISO 9001:2008
NRV NRA Sertifikat ISO 14001:2004
NRV NRA Sertifikat ISO 9001:2008