Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Verdens Vanndag 22. mars

Søndag 22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og bærekraftig utvikling», for å få rettet oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og deres betydning for en bærekraftig utvikling.

Verdens_vanndag_-_logo_norsk

Vann er bærekraftig utvikling
På verdensbasis er det store vannutfordringer. 780 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann og 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende sanitærforhold. FNs tusenårsmål skal i 2015 erstattes med nye Sustainable Development Goals, der vann og sanitær er foreslått som ett av målene: «Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle».

Vann er kjernen i en bærekraftig utvikling. Rent vann i springen og i naturen er helt sentralt for en god helse, et bærekraftig økosystem, industri og næringsliv, energiproduksjon, produksjon av mat m.v. Det meste av dette tar vi for gitt i Norge.

Den norske vannbransjen har startet et viktig arbeid for å bli en enda mer bærekraftig bransje. Eksempel på bærekraftige tiltak er økt produksjon av ren energi fra vann- og avløpsanleggene, gjennom varmepumper og biogassproduksjon. Et annet eksempel er tiltak som sikrer en mer effektiv resirkulering og gjenbruk av næringsstoffene i avløpsvannet.

Trailer for Water is Our World

Les mer om Verdens Vanndag

3/20/2015 9:22:2 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower