Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

NorAnalyse

NorAnalyse er en egen avdeling under Nedre Romerike Vannverk IKS, som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.

NorAnalyse er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 av Norsk Akkreditering.

Skjema for NorAnalyses akkreditering

Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, avløp og slam for virksomheter innenfor eierkommunene og privatpersoner.

Laboratoriet har sitt utspring i et samarbeid mellom det tidligere laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet for Romerike, laboratoriet til ANØ Miljøkompetanse og driftslaboratoriet til A/S Sentralrenseanlegget RA-2 og har således lang erfaring med analyser av vann og avløp og vurdering av analyseresultater.

Vi er kjent for god service og høy fleksibilitet.

ANALYSETJENESTER Privatpersoner: (se vedleggsfeltet)
Har du en privat drikkevannskilde bør du sjekke vannkvaliteten din regelmessig.
• Infoark - vannanalyser og grenseverdier (drikkevann)
• Skjema for prøvetaking _ SKJ-1926-1

Bedrifter og offentlige etater: (se vedleggsfeltet)
• Infoark - badevann
• Infoark - bassengvann
• Skjema for prøvetaking av prøveserier_ SKJ-1926-2

INNLEVERING AV PRØVER
Ved analyse av mikrobiologiske parametre, må emballasjen være steril. Emballasje kan fåes ved henvendelse til oss eller på servicetorget i kommunen din.

Obs! Laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.

Prøven må oppbevares kjølig og være på laboratoriet innen 20 timer etter uttak.

Ta kontakt på tlf: 64 84 54 00, kl. 08.00 - 15.30 (man. - tors.), kl. 08.00 - 15.00 (fre.).

Utenom arbeidstid kan man ta kontakt med vaktsentralen tlf: 64 84 54 00.

1/21/2010 4:00:2 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower