Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Biologisk rensing

Hensikten med den biologiske rensingen (4) er først og fremst å redusere nitrogeninnholdet.

flytskjema


Nitrogenreduksjonen skjer i tre trinn:

1. Omdanning av organisk materiale.
2. Omdanning av ammonium (NH4+) til nitritt (NO2-) og deretter nitrat (NO3-) i en aerob prosess.
3. Omdanning av nitrat til fritt nitrogen (N2) ved hjelp av bakterier i en anaerob prosess.

Prosessen forbruker mer karbon enn det som finnes i avløpsvannet, og NRA benytter glykol eller sprit som karbonkilde.

Kaldnes-prinsippet
Kaldnes Moving BedTM er en patentert filtreringsprosess utviklet av professor Hallvard Ødegaard på slutten av 80-tallet. Omdanningen skjer i en biofilm og kapasiteten er avhengig av overflatearealet som er tilgjengelig for bakteriene til å gro på. Plastelementene (mediene) som benyttes, er utformet for å gi stort areal med lite volum.

Plastelementene som benyttes som biomedium, ser slik ut:
p2mbbr_grey_small
På disse plastelementene vokser bakteriene som spiser forurensinger i vannet.

1/21/2010 5:36:0 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower