Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Fra Glomma til springen

NRVs vannbehandlingsanlegg i Hauglifjell henter råvann fra Glomma like nord for Sørumsand. Vannet går igjennom en omfattende renseprosess før det leveres i springen til våre abonnenter.

Inntak og vannkilde Glomma er hele 604 km lang og har et gjennomsnittlig utløp i havet på ca. 700 m3/s. Nedbørfeltet til Glomma er på 41 000 km2 som er omtrent på størrelsen til Danmarks areal og 13 % av Norges. Glomma er en meget god råvannskilde på grunn av konstant stor forsyning, stabil pH-verdi og lavt forurensingsnivå. Vanninntaket ligger like nord for Sørumsand og er et rør med diameter på 1 200 mm som ligger 2 m over bunnen og 10 m under normalvannstanden i Glomma.

Fra inntaket går vannet i sjøledning 2,7 km til Hammeren sør for Sørumsand. Råvannsinntaket lå tidligere rett nedenfor utløpet til Rømua, men ble flyttet på grunn av store variasjoner i råvannskvaliteten som følge av høy avrenning fra jordbruk og erosjon i Rømua.

Det er i dag ingen store problemer knyttet til vannkilden, men flere parametre overvåkes kontinuerlig for å fange opp eventuelle større endringer i råvannskvaliteten. På Hammeren siles vannet før det pumpes ca. 120 høydemeter og går med selvfall i en 3 700 m lang tunnel (som også fungerer som råvannsmagasin) til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.

Elva

Glomma

1/21/2010 2:37:3 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower