Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Aktuelt

Årsrapporter for 2016

Henvend deg til oss hvis du vil ha den trykte utgaven.
Les mer...
4/24/2017 2:06:5

Vi er nå på FB!

Søk på: Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Les mer...
2/14/2017 2:12:5

Ras i råvannstunnelen

Hovedvannstunnelen mellom Glomma og vannverket må utbedres. Allerede har det begynt å rase på ett sted, men tunnelen vil ikke vær utbedret før tidligst i 2019.
Les mer...
2/14/2017 2:06:1

Se vår nye opplysningsfilm om NRV og NRA

"Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden". Du finner den på YouTube.
Les mer...
2/14/2017 1:51:0

OREA-PROSJEKTET

NRA og eierkommunene skal bidra til oppfyllelse av EUs vanndirektiv. Dette medfører krav til bedret vannkvalitet i alle vassdrag som er påvirket av forurensninger. For Nitelvas del skal dette oppnås innen år 2027. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for fortsatt vekst i regionen. For å nå disse målene skal NRA bygge ut dagens avløpsrenseanlegg med et nytt rensetrinn som skal resultere i en omfattende økning av behandlingskapasiteten på anlegget. Det nye behandlingstrinnet kalles for OREA (OvervannsREnseAnlegg).
Les mer...
10/14/2016 2:23:

Verdens Vanndag 22. mars

Søndag 22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og bærekraftig utvikling», for å få rettet oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og deres betydning for en bærekraftig utvikling.
Les mer...
3/20/2015 9:22:2

I dag «feires» Verdens toalettdag

Her i landet skal dagen brukes på å få nordmenn til forstå at bare tre ting skal i do. Tiss, bæsj, dopapir - punktum!
Les mer...
11/19/2014 1:18:

Går med bøsse for bedre vann - artikkel i Romerikes Blad 14. oktober

Ansatt David Saxegaard har sett hvor mye rent vann betyr for befolkningen på Haiti. Nå oppfordrer Daglig leder Ingar Tranum alle romerikinger til å bidra som bøssebærer for TV-aksjonen søndag 19. oktober.
Les mer...
10/14/2014 11:33

VANN FORANDRER ALT

Vi støtter Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen "Vann forandrer alt" søndag 19. oktober. Bli bøssebærer du også!
Les mer...
10/14/2014 9:53:
Utviklet av NetPower