Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Laboratoriet

NorAnalyse utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann og slam for eierkommunene og privatpersoner. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 av Norsk Akkreditering.

NorAnalyse

NorAnalyse er en egen avdeling under Nedre Romerike Vannverk IKS, som er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.
Les mer...
1/21/2010 4:00:2

Sjekk drikkevannet ditt for E.coli (Escherichia coli)

Sykdomsfremkallende bakterier og virus stammer ofte fra tarmen til dyr og/eller mennesker. NorAnalyse kan analysere drikkevannet ditt for E. coli og andre bakterier, som bestemt i Drikkevannsforskriften.
Les mer...
1/21/2010 3:56:0
Utviklet av NetPower