Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Fra avløp til elv og åker

Avløpsvannet gjennomgår en omfattende renseprosess før det slippes ut i Nitelva. NRAs renseanlegg er plassert i fjellhaller på/under Strømmen. Det benyttes mekanisk, kjemisk og biologisk  rensing for å oppnå best mulig resultat.

Gjennomsnittlig rensegrad for de viktigste næringsstoffene var for 2013:

nitrogen            72,9  %
fosfor                 95,7 %
organisk stoff (BOF) 98,1 %

Renseresultatene oppfyller alle krav som stilles til renseanlegget i Forurensnings-
forskriften. Renseprosessen reduserer innholdet av bakterier og andre mikroorganismer i vannet vesentlig.

Avløpsvannet renses for å beskytte vassdragene. Nitrogen og fosfor er gode plantenæringsstoffer både på land og i vann, og overgjødsling kan gi kraftig vekst av både frittflytende og fastsittende alger i elva.

Slammet som produseres i renseprosessen, er en næringsrik ressurs som føres tilbake i kretsløpet når det benyttes som gjødsel på jordbruksarealer.


korn-og-mann
1/20/2010 8:35:4 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower