Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 
flytskjema NRA original_211009 ranveig justert

Mekanisk rensing og forsedimentering

I innløpssonen renses vannet mekanisk gjennom passering av rister (1). Her fjernes avløpssøppel og de største fettklumpene.

Dette avfallet går i en konteiner og ender opp på avfallsdeponiet. Vannet går videre til et basseng med sand- og fettfang (2). Her blåses det luft inn i vannet fra bunnen av bassenget for å holde slampartikler flytende, mens sand og tyngre partikler sedimenterer og tas ut.

I forsedimenteringen (3) sedimenterer slampartiklene og skraper skyver slammet til slamlomma hvor det så blir pumpet til slambehandlingsanlegget.

Vannet renner videre til det biologiske rensetrinnet.

1/20/2010 8:28:4 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower