Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Produksjonen (fra råvann til drikkevann)

Vannkilden Glomma er hele 604 km lang og har et gjennomsnittlig utløp i havet på ca 700 m3/s.

Nedbørfeltet til Glomma er på 41 000 km2 som er omtrent som størrelsen på Danmarks areal og 13 % av Norges. Glomma er en meget god råvannskilde på grunn av konstant stor vannføring, stabil pH-verdi og lavt forurensingsnivå. Vanninntaket ligger like nord for Sørumsand og er et rør med diameter på 1200 mm som ligger 2 m over bunnen og 10 m under normalvannstanden i Glomma. Fra inntaket føres vannet i sjøledning 2,7 km til Hammeren sør for Sørumsand. Råvannsinntaket lå tidligere rett nedenfor utløpet til Rømua, men ble flyttet på grunn av store variasjoner i råvannskvaliteten som følge av høy avrenning fra jordbruk og erosjon i Rømua. Det er i dag ingen store problemer knyttet til vannkilden, men flere parametre overvåkes kontinuerlig for å fange opp eventuelle større endringer i råvannskvaliteten.

På inntaktsstasjonen ved Hammeren siles vannet før det pumpes opp ca 120 høydemeter, og renner så med selvfall i en 3 700 m lang tunnel (som også fungerer som råvannsmagasin) til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.

Elva
Glomma

1/21/2010 10:35: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower