Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Tomedia- og kullfilter

Vannet føres videre igjennom et tomediafilter med filtralite og sand hvor de gjenværende, mindre fnokkene og partiklene fjernes.

For et par år siden tok NRV i bruk et tomediafilter i en ny filterlinje. Dette ga en vesentlig lavere turbiditet ut fra filteret, enn fra sandfilteret som var i bruk tidligere. I påfølgende kullfilter fjernes eventuelle siste rester av kolloidale partikler, farge- og smaksstoffer samt eventuelle andre forurensninger som for eksempel organiske miljøgifter.

Kullfilter
Kullfilterbasseng
1/21/2010 10:42: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower