Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Kapasitet

NRVs vannbehandlingsanlegg produserer i snitt ca 42 000 m3 per døgn.

Vannforbruket kan på enkelte varme sommerdager med mye hagevanning øke med 50 % mer enn normalforbruket. Etter at en ny behandlingslinje ble satt i drift i 2008, har vi ikke hatt problemer med å levere ønsket vannmengde. Parallelt pågår en rehabilitering av eldre bassenger. Med disse i drift fra 2010 vil anlegget ha en betydelig høyere kapasitet (i overkant av
100 000 m3/ døgn). Nytt rentvannsmagasin på 18 400 m3 ble satt i drift desember 2012. Det andre rentvannsmagasinet har et volum på 3 000 m3.
1/21/2010 10:44: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower