Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Transport av avløpsvann

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har ansvar for å ta imot og behandle avløpsvann fra kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Alt avløpsvann føres til ett renseanlegg, RA 2, som ligger i fjellhaller på Strømmen.

Avløpsvannet samles i et omfattende ledningsnett som går fra den enkelte bolig til større samleledninger og til slutt ender i innløpsbassenget på renseanlegget. Fra Lørenskog og Skedsmo renner vannet inne i en tunnel de siste kilometerne fram til renseanlegget.

Driften av ledningsnettet er fordelt slik at hver kommune har ansvar for drift og vedlikehold av de ledningene som bare brukes av kommunens innbyggere. NRA har ansvar for ledninger og tunneler som brukes av flere kommuner, dvs ledningene nærmest renseanlegget. Transportsystemet har også pumpestasjoner som hjelper vannet i riktig retning.

ledning
Skisse av pumpestasjoner og ledningsnett.

Vannmengden som kommer til renseanlegget tilsvarer avløpsvann fra omkring 110 000 personenheter. Det utgjør ca 40 000 m3 avløpsvann hver dag eller 15 millioner m3 vann pr år.

4/15/2010 10:55: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower