Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Behandling av avløpsvann

NRAs renseanlegg på Strømmen gir god reduksjon av fosfor, nitrogen og organisk stoff, og vi bruker de mest omfattende rensemetodene.

flytskjema NRA original_211009 ranveig justert

Avløpsvannet skal renses for å beskytte vannkvaliteten i resipienten, dvs. der vannet slippes ut etter at det er renset. På Romerike har vi bare bekker og elver som vi kan slippe ut vann til, vi har ingen fjord eller havet. Det stilles derfor veldig strenge krav til rensemetodene.

De viktigste delprosessene i renseanlegget er:
• innløpsrister som fjerner større partikler i vannet - 1
• luftet sand- og fettfang som fjerner uorganiske partikler - 2
• forsedimentering som fjerner organiske partikler - 3
• biologisk rensing som fjerner nitrogen og organisk stoff - 4
• kjemisk felling og ettersedimentering som fjerner fosfor og mer organisk stoff - 5

Delprosessene er forklart bedre i kapittel 5 i vannkunnskap.no og under Avløp.

For å kontrollere at renseprosessen går som den skal og at vannet som slippes ut er tilstrekkelig renset, tas det prøver av vannet. Resultatene viser at renseprosessen i løpet av et år fjerner ca. 60 000 kg fosfor og ca. 350 000 kr nitrogen fra avløpsvannet. Sammen med utslippsvannet slippes ca. 2 000 kg fosfor og 100 000 kg nitrogen ut til Nitelva fordelt over et år. Dette er en rensegrad som oppfyller alle krav.

4/15/2010 12:09: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower