Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Avløpsvann til oppvarming

Etter at vannet er renset brukes noe av avløpsvannet til varmeproduksjon. Akershus Energi Varme AS har et varmeanlegg sammenbygd med NRAs utløpspumpestasjon og produserer her varmt vann til fjernvameanlegg. Etter at det er bukt, slippes vannet ut i tunnelen og videre til Nitelva.
4/15/2010 12:33: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower