Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Råvannskilder

Drikkevann kan produseres av overflatevann eller grunnvann. Vann som samler seg i bekker, elver, tjern og innsjøer, kalles overflatevann. Vann som fyller hulrom i grunnen, enten i løsmasser som sand og grus eller i fjellsprekker, kalles grunnvann.

Nedre Romerike Vannverk (NRV) har valgt å hente råvannet fra Glomma. Elver er vanligvis ikke ansett som veldig gode råvannskilder, fordi de ofte har varierende vannkvalitet og kan forurenses av utslipp. Dette gjelder i liten grad for Glomma, fordi elva er så stor. Vannkvaliteten varierer noe av naturgitte årsaker over året, men det skal veldig store utslipp til før vannkvaliteten påvirkes. I tillegg er det alltid nok vann i Glomma. I gjennomsnitt har elva en vannføring på 500 - 700 m3/s. På de varmeste sommerdagene, når alle dusjer og vanner i hagen, tar NRV ut opptil 1 m3/s. Dette er nok til å forsyne alle innbyggerne og industrien.

Dersom det skulle skje noe som gjør at vi ikke kan bruke vann fra Glomma, har NRV reservevannkilder i Nordbysjøen, Bergtjern og Losby/Drettvann. De kan ikke dekke hele normalforbruket, men gir god dekning i lang tid. Vannkvaliteten vil ikke bli like god med råvann fra disse kildene, men det går år mellom hver gang de må brukes. NRV kan kjøpe noe vann fra Oslo og bruker det til å takle forbrukstoppene.

reservevannkilde
Bergtjern

4/15/2010 12:46: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower