Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Produksjon av drikkevann

Råvann som gir enklest renseprosess kommer fra rene, dype innsjøer som f.eks Hurdalsjøen. Siden vi ikke har noen slike sjøer på nedre Romerike, må NRV bruke en mer komplisert behandlingsmetode som kalles fullrensing.

Glommavannet hentes inn litt nedenfor Sørumsand og renner i rør til Hammeren. Her tas det inn i en tunnel og fram til en pumpestasjon som løfter vannet 110 m opp gjennom en tunnelsjakt, før det slippes ut i en ny tunnel og renner mot behandlingsanlegget i Hauglifjell.

Rentvann

I anlegget kommer vannet inn i en lang blanderenne med flere kammer og stengsler som skal sikre god innblanding av kjemikalier. Her tilsettes vannet flokkuleringsmiddel, finmalt marmor og hjelpeflokkulant. Til sammen vil disse kjemikaliene få forurensninger i vannet til å samle seg i så store partikler at de kan fjernes i en superpulsator, et filtreringssystem som benytter slammet som filter. Deretter filtreres vannet bedre i bassenger fylt med sand og porøse keramikkpartikler og det blir til slutt sendt gjennom kullfiltre for en siste finpolering. Vannet er nå rent, men vi sikrer at alle bakterier er borte ved å først utsette vannet for UV-lys og så tilsette klor. Til slutt heves pH med lut slik at ikke vannrørene skal korrodere (ruste) så fort.Vannbehandling er også beskrevet i kapittel 3 i vannkunnskap.no og under Drikkevann.

4/15/2010 12:51: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower