Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Transport av drikkevann

Ut fra vannbehandlingsanlegget transporteres vannet i to hovedledninger: en (med diameter på 1 000 mm) som forsyner Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Fet, og en (med diameter 300 mm) som forsyner Sørum. I den største ledningen renner vannet ned til Leira før ledningsnettet forgreines i alle retninger.

NRV og kommunene deler på ansvaret for å transportere drikkevannet fram til brukerne, slik at NRV leverer vannet til hver kommune på de stedene i ledningsnettet man har blitt enige om. Der overtar de kommunale vannverkene som sørger for av vannet kommer helt fram til springen.

NRV-copy-fordelingsnett-500x
Fordelingsnettet


Drikkevannet må pumpes rundt i ledningsnettet for at vi skal få trykk på vannet i krana. Det ligger derfor pumpestasjoner i små hus langs alle ledningene. Dette gjør det også mulig til en viss grad å styre vannet dit det i øyeblikket er størst forbruk. Det er bygget høydebassenger på enkelte topper og de skal bidra til å holde trykket oppe dersom en pumpestasjon stanser eller blir stoppet for reparasjon. Det er viktig at vannledningene hele tiden står under trykk, fordi det forhindrer at forurensninger fra f.eks. skittent vann kan komme inn i ledningen.

4/15/2010 12:56: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower