Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

NRA og NRV har innført miljøstyringssystem

NRV og NRA er miljøbedrifter og hensynet til det ytre miljøet er i fokus når vi låner vann til drikkevannsformål og renser avløpsvann før det leveres tilbake til naturens kretsløp. Dette har vi uttrykt i kjerneformålet: «Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden.»

NRV og NRA jobber hele tiden for å bli enda bedre til å ta vare på miljøet og har fra 2013 innført et miljøstyringssystem. Her har vi identifisert områder for ytterligere innsats for å redusere belastninger og risikoer for at uhell oppstår som kan påvirker det ytre miljøet negativt.
Områdene vi har identifisert at vi skal fokusere på er:

Forurensning til det ytre miljø
• Forurensning til mark/jord
• Forurensning til vassdrag
• Forurensning til luft

Bruk og forbruk
• Energi
• Vann
• Avfall
• Kjemikalier
• Forbruk av materiell/utstyr

Påvirkning nærmiljøet
• Estetikk
• Oppførsel
• Støy
• Lys
• Lukt

1/21/2014 10:49: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower