Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Ledningsnettet

NRA eier og har følgelig fullt drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg som benyttes av mer enn en kommune. Dette innebærer:

Ca. 1 km hovedavløpsledninger
Ca. 3 km avløpstunnel (fra grense mellom Lørenskog og Skedsmo) + utløpstunnel
2 stk pumpestasjoner: PA1 og PA7

ledning og pumper RA-2 justert til NRA test_500

NRA har i tillegg til de anlegg selskapet eier, også inngått avtale om driftsansvar for en del hovedledninger, inklusive 13 stk. pumpestasjoner. I tillegg til drift av egne anlegg og de nevnte hovedanleggene, utfører NRA for tiden drift av lokale pumpestasjoner (8 stk.) i Rælingen. Dette gjøres etter særskilt avtale om ansvar og godtgjørelse.

Avløpsvannet fra Lørenskog går i avløpstunnel med selvfall inn til anlegget. Fra Rælingen pumpes vannet fra Nordby og inn til PA1 hvor det så pumpes inn til anlegget. Fra Skedsmo kommer det meste inn til PA1, med unntak av vannet fra Sagdalen og Skjetten som møter vannet fra Lørenskog og PA1 ved innløpet til renseanlegget. Før innløpet samles alt avløpsvannet i et "basseng" som også fungerer som et utjevningsmagasin. Her kan vi lagre avløpsvann når det er mye nedbør, og ta inn mer ved lite nedbør. Innløpsmengden kan likevel variere fra ca. 250 til over 800 l/s.

1/20/2010 6:20:0 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower