Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Slambehandling

Slammet pumpes fra sedimenteringsbassengene og inn i bunnen av slamfortykkerne.

Slammet fra begge slamfortykkerne går via selvfall til eksenterskrupumper som deretter pumper slammet til slampressene. Ca. 10 m før slammet når slampressa, tilsettes polymer (polyakrylamid) som skal forbedre slamavvanningen.

I slampressene presses vann ut av slammet. Deretter går slammet til en blandeskrue hvor det blandes inn ulesket kalk for hygienisering.

Når slammet får et kalkinnhold på 10 %, vil en eksoterm (varmeutviklende) reaksjon finne sted:

CaO + H2O < > Ca(OH)2 + 1160 kJ/kg CaO

og slammet blir oppvarmet til 60 - 65 ºC. Ved denne temperaturen dør uønskede mikroorganismer (bl.a. parasittegg). TS-innholdet i slammet vil til slutt ligge på ca 30 %.

I følge gjødselsvareforskriftens krav til hygienisering skal slammet etter behandling ikke inneholde parasittegg eller salmonellabakterier. Innholdet av termotolerante koli-bakterier skal ikke overstige 2500/g TS.

1/20/2010 8:47:3 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower