Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Beredskap og sikkerhet

Anlegget styres og fjernovervåkes av programmet 800 XA fra ABB.

Kommunikasjonen mellom vannbehandlingsanlegget og administrasjonsbygget/ vaktsentralen i Lillestrøm skjer gjennom egne kabellinjer. Vaktsentralen er bemannet utenom vanlig arbeidstid og betjener også overvåking av NRA, som selskapet har felles administrasjon med. I tillegg overvåkes sentrale stasjoner for Akershus Energi Varme AS,  Skedsmo og Rælingen kommuner.

Selskapet har tre reservevannkilder med enkel vannbehandling, som kapasitetsmessig ikke fullt ut dekker opp for nødvendig vannmengde om vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell skulle bli satt ut av drift. Derfor er det pr i dag inngått en avtale med Oslo kommune VAV om levering av reservevann. I løpet av en 5-års periode tas det sikte på å få etablert avtaler om gjensidig reservevannforsyning også med andre godkjente vannverk, slik at dagens reservekilder kan nedgraderes til krisekilder. Det har aldri forekommet stopp i vannleveransene fra Hauglifjell, men i enkelte år med stort forbruk i sommerperioden, har forsyningen blitt supplert med reservevann i kortere perioder.

Nordbysjøen
Reservevannkilde - Nordbysjøen

1/23/2010 6:26:4 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower