Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Avløpsvann

Laboratoriet er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann etter NS-EN ISO/IEC 17025 av Norsk Akkreditering. Forurensningsforskriften stiller krav om at prøvetaking av avløpsvann skal utføres av akkreditert personell.
1/27/2010 9:00:3 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower