Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Prøveuttak

PRØVEUTTAKSVEILEDNING
Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Resultatet gir kun opplysninger om den innleverte prøven. Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen. Konsulter gjerne laboratoriet.

SELVE PRØVEUTTAKET:
Unngå om mulig å ta ut vannprøver på bad og toalett.  Her er det mulighet for forurensning.

PRØVE FRA KRAN: 
• Fjern ev. slangestumper og filter/sil.
• Brenn av kranmunning med en lighter eller lignende. Gassbrenner er glimrende.
• Skru på kaldtvannet. Obs! Bruk passende vanngjennomstrømning.
• La vannet renne i minst tre minutter, eller til temperaturen er konstant.
• Ikke justér vanngjennomstrømningen rett før uttak.
• IKKE skyll flaskene (med mindre de er merket at de skal skylles)!
• Unngå å berøre flaskemunningen og innsiden av korken.
• Ta ut prøve til mikrobiologisk analyse først. Obs! Ikke skru av vannet for å fylle flasken.
• Fyll flaskene 4/5 fulle hvis ikke annet er opplyst og transporter de snarest til laboratoriet.

FOR MIKROBIOLOGISKE UNDERSØKELSER: Sterile flasker må benyttes. Hvis klor er benyttet for desinfisering av vannet, må flasken også inneholde tiosulfat. Flasker fra laboratoriet anbefales. Skjemaet fylles ut. Flaskene merkes med minimum navn og prøvetakingssted. Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter uttak. Hvis dette ikke er mulig, bør prøven holdes mørk og kjølig (2 oC - 10 oC), for eksempel i kjøleskap eller i en kjølebag med kjøleelement. Prøvene må leveres til laboratoriet innen 20 timer etter prøveuttak.
Obs! Laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.

KJEMISKE UNDERSØKELSER: Prøver bør tas på laboratoriets rene prøveflasker av plast eller glass som er rengjort i forhold til analysetypen. Dersom annen emballasje benyttes, skal flasken skylles en gang med vannet / materialet det skal tas prøve fra, og deretter fylles helt. Obs! Laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige kjemisk/fysikalske analysene.

PRØVE FRA ÅPENT VANNSPEIL/BASSENG: Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Dykk flasken raskt ned i vannet og før den langsomt framover med flaskemunningen minst 5 cm under vann. Flasken(e) skal ikke skylles.

PRØVE FRA RENNENDE VANN: Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Hold flaskemunningen mot strømmen minst 5 cm under overflaten og så nær midten av strømmen som mulig. Flasken(e) skal ikke skylles.

For private: Bruk Skjema for prøvetaking _ SKJ-1926-1 (vann)
For kommunale: Bruk Skjema for prøvetaking av prøveserier _171012_ SKJ-1926-2 (vann og avløp)

1/27/2010 9:03:2 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower