Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Litt om selskapene og historiske tilbakeblikk

Behovet for metoder og anlegg for rensing av avløpsvann kom tydelig på 1960-tallet. Stor boligbygging i byer og tettsteder med innlagt vann og vannklosett ga merkbar forurensning på de stedene som hadde utslippene til bekker og elver. Det ble planlagt ledningsnett og renseanlegg mange steder - også på Romerike. De fleste kommunene bygde egne anlegg og gjerne ett for hvert tettsted, men kommunene nederst ved Nitelva gikk sammen om å etablere RA-2.

De første vannverkene ble etablert tidlig på 1900-tallet, primært for å sikre vann til brannslukking. Til å begynne med måtte vannet hentes fra vannposter, men etter krigen fikk stadig flere hus innlagt vann. Vannforbruket økte og mange vannverk fikk kapasitetsproblemer. Drikkevann gjennomgikk bare enkel rensing, ofte bare siling. Med tettere bebyggelse og større utslipp av avløpsvann, økte risikoen for at drikkevannet skulle forurenses, og kravene til behandlingsanleggene ble skjerpet. Mange av de mulige råvannskildene på Romerike er naturlig næringsrike, og god drikkevannskvalitet forutsetter ofte fullrensing, en teknisk omfattende og kostbar prosess. Interkommunalt samarbeid ble derfor også her løsningen og NRV ble etablert.

4/6/2010 9:33:38 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower