Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Nøkkeltall for NRV og NRA

Nøkkeltall for NRV:

Produsert mengde drikkevann i 2014: rundt 15,9 mill m3.
Energiforbruk til produksjon og levering av drikkevann i 2014: rundt 13,9 mill KWh.

Gjennomsnittlig døgnforbruk inklusive lekkasjer i NRV-regionen: rundt 295 liter pr. person og døgn.

Det er gjennom året 2014 ikke oppstått noen avvik i forhold til de vannkvalitetskrav som er fastsatt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

 

Nøkkeltall for NRA:

Avløpsmengde til NRA i 2014: 20,5 mill. m3.
Produksjon av kalket slam: 18 500 tonn.
Energiforbruk: ca. 8 800 000 KWh.

NRA har overholdt alle krav til rensing fastsatt i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften).

1/29/2010 10:42: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower