Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Ansatte

NRV og NRA benytter felles personalressurser, som kostnadsføres etter en egen fordelingsnøkkel, basert på loggført tid.

orgkart

STAB OG LEDELSE:
Daglig leder:

Thomes Trømborg, thomes.tromborg@nrva.no

Personalsjef/sikkerhetsansvarlig:
Dag Hogstad, dag.hogstad@nrva.no

Økonomisjef/Avdelingssjef, administrative tjenester:
Ståle Murud, stale.murud@nrva.no

Kvalitet-, miljø- og HMS-sjef: 
Torgunn Sætre, torgunn.satre@nrva.no

Driftssjef drikkevann:
Markus Rawcliffe, markus.rawcliffe@nrva.no

Laboratorieleder:
Grete Kjølmoen, grete.kjolmoen@nrva.no

Driftssjef avløp:
Eirik Rismyhr, eirik.rismyhr@nrva.no

Sjef tekniske tjenester:
Ulf Engebraaten, ulf.engebraaten@nrva.no

Prosjekt- og Plansjef:
Gunnar Bjørnson, gunnar.bjornson@nrva.no

sentralbord: +47 64 84 54 00

1/29/2010 10:46: Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower