Tips en vennTips en vennSkriv utSkriv ut
 

Organisasjon

Hvert av selskapene har et representantskap som øverste organ, der representantene velges for fire år om gangen.

• I NRV består det av tolv medlemmer med personlige varamedlemmer - to fra hver av eierkommunene.
• I NRA består det av seks medlemmer med personlige varamedlemmer - to fra hver av eierkommunene.

Hvert av selskapene har et styre som velges av representantskapet . I begge selskaper består styret av fem representanter pluss et medlem som velges av og blant selskapets ansatte.

Styret i NRV består av følgende medlemmer pr. 06.01.17:
Bjørn Arne Skogstad, styreleder
May Rostad, nestleder
Torbjørn Øgle Rud, styremedlem
Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
Bjørn Brodwall, styremedlem
Renata Muzyka-Gniady, ansattes representant

Styret i NRA består av følgende medlemmer pr. 06.01.17:
Lars Næss, styreleder
Gunhild Lærum, nestleder
Nina Kristiansen, styremedlem
Jan Ole Enlid, styremedlem
Hendrik R. Panman, styremedlem
Tore Søsveen, ansattes representant

2/1/2010 10:13:4 Ranveig Tofte
Utviklet av NetPower