Skip to main content

Reservevann til Ullensaker

Ny ledning legges fra Frogner til Kløfta i samarbeid med Ullensaker kommune for å realiserer en avtale om gjensidig reservevannforsyning mellom NRV IKS og Ullensaker kommune.

Traseen skal gå vest for E6 på hele strekningen fra Frogner til Kløfta. Gardermobanen krysses to steder, sør og nord for Kløfta. Ledningen legges stort sett i tradisjonell grøft, men vil bli borret blant annet under Leira og Gardermobanen. Totalt sett vil det bli bygget cirka 10 km ny vannledning. Ved Esval bygges en stor fordelingskum og pumpestasjon.

Spesielt ved passering mellom E6 og Kløfta sentrum vil grunneiere og næringsdrivende bli berørt av grøfteanlegget pga. begrenset plass langs anleggsbeltet.

Arbeidet fra Frogner til Esval ferdigstilles i 3. kvartal 2017. Mellom Esval og Kløfta forventes byggestart 4. kvartal 2017 med ferdigstillelse 2. kvartal 2019.