Skip to main content

Nytt overløpsrenseanlegg (OREA)

Bygger nytt rensetrinn OREA i fjellet under Strømmen videregående skole. Prosjektet medfører sprengningsarbeid samt tungtrafikk i til og fra fjellanlegget.

OREA vil på flere områder øke kapasiteten og robustheten til dagens hovedrenseanlegg. OREA skal blant annet rense overløp fra hovedanlegget, og vil redusere tidsperioden med manglende rensekapasitet fra ca. 250 timer/år til 10 timer/år. I tillegg vil vi med OREA kunne ta imot avløpsvann som i dag går urenset i overløp lokalt når også kapasiteten i hovedledningsnettet økes. Dette vil ytterligere redusere utslippene av urenset avløpsvann til Nitelva.

Sprengningsarbeidet ble avsluttet sommeren 2017. OREA-prosjektet ferdigstilles i 2018, og settes i drift i 2019. Se infobrosjyre.